Mezinárodní konference na téma
Praktický přístup k problematice neurodegenerativních poruch a onemocnění
aneb
Co přinesl a přinese pilotní projekt časné diagnostiky poruch paměti

Sobota 24. března 2018
pavilon E, Výstaviště Brno
Chci se registrovat
Institut sociálních a zdravotních strategií ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity
Magistrátem města Brna
Krajským úřadem Jihomoravského kraje
Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR

Program konference

8.30 – 9.00 • Zahájení

9.00 – 10.30 • Blok I
Komplexnost problematiky

10.30 – 10.45
Coffee Break

10.45 – 12.00 • Blok II
Zkušenosti ze zahraničí

12.00 – 13.00
Přestávka na oběd

13.00 – 14.15 • Blok III
Pilotní projekt časné diagnostiky

14.15 – 14.30
Coffee Break

14.30 – 15.30 • Blok IV
Právní dopady kognitivních poruch u seniorů

Workshop

13.00 a 14.00
 • Praktické zkušenosti z realizace projektu
  2× 25 účastníků
  MUDr. Vladimír Marek
13.00 a 14.00
 • Transfer zkušeností ze zahraniční praxe –  spolupráce pobytové instituce s terénem (komunitní centra, ambulantní péče, home care, praktičtí lékaři)
  2× 25 účastníků
  (konsekutivní tlumočení)
  prof. Colm Cunningham (Greenwich, Austrálie)
Vzdělávací akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK.
Účast lékařů bude ohodnocena kredity.
Chci se registrovat

Organizační výbor:

Vědecký a programový výbor: